Socis

Rafael Entrena Fabré

Soci Director
Rafael-Entrena-abogados-barcelona

FORMACIÓ

Llicenciat en Dret a la Universitat de Barcelona
Màster en Dret Penal a la Universitat de Barcelona

 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Rafael Entrena té una dilatada experiència en l’exercici de l’advocacia tant en l’àmbit privat com en el sector públic. Inicia la seva formació en el Bufet ENTRENA CUESTA, i després de col·laborar amb diversos despatxos constitueix la seva pròpia firma, ENTRENA ABOGADOS, especialitzada en Dret Administratiu i Dret Penal Econòmic.

Ha estat lletrat assessor de la Universitat de Barcelona i és lletrat en situació d’excedència del Gabinet jurídic Central de l’Ajuntament de Barcelona, on durant vuit anys va prestar serveis al seu Servei contenciós.

Així mateix és professional homologat per a la prestació de serveis d’assessorament professional i defensa jurídica de Ferrocarrils de la Generalitat, de Barcelona Servei Municipals, S.A. i ha estat secretari del Consell d’Administració de PATSA (Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A.).

Va ser membre del Comitè d’Experts de la Comissió de Govern per a l’elaboració dels documents preparatoris dels avantprojectes de llei de governs locals i d’hisendes locals.

Assessora com a advocat extern a moltes administracions, especialment del mon local i empreses públiques.

Va ser conseller responsable de l’àrea jurídica del RCD ESPANYOL DE BARCELONA i Vicepresident de l’Àrea Institucional, protocol i comunicació i portaveu del seu Consell d’Administració.

Com a conseqüència de la seva experiència, la seva pràctica professional es centra en Dret Administratiu i Dret Penal, essent especialista en aquells sectors de l’Ordenament Jurídic en què ambdues matèries es troben especialment relacionades i darrerament la seva activitat professional i formativa s´ha centrat en la transparència al sector públic.

 

TRANSPARÈNCIA

Rafael Entrena es expert en polítiques i normativa de transparència. Ha estat ponent en diverses jornades i seminaris en la matèria organitzats per l Escola d´Administració Pública de Catalunya, Associació Catalana de Municipis, Federació Catalana de Municipis i Diputacions. Al juny de 2014 va intervenir com a moderador en la Taula Rodona “Les incompatibilitats i la gestió dels conflictes d’interès en els tres poders” en les jornades “Lobbies i conflictes d’interès: regulacions i experiències” organitzades per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona i el Centre Ernest Lluch. Tanmatèix es autor de diversos articles en prensa sobre transparència, com ara a El Periódico de Catalunya “una nova manera de governar” (abril 2015), El País “La transparencia: propuestas y realidades” (juny 2015), Diario de Almería “El reto de gobernar con transarencia” (maig 2015), Diario de Sevilla “El reto de gobernar con transarencia” (maig 2015) i va participar al debat sobre GOVERN OBERT I TRANSPARÈNCIA i Open Data a El Mirador de La Vanguardia (abril de 2015).

Ha estat ponent a les Jornades sobre Transparència, accés a la Informació i Bon Govern, organitzades per l Associació Catalana de Municipis i Federació Catalana de Municipis a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona el mes de maig de 2015.

 

DOCÈNCIA

Ha estat, durant molts anys, professor associat de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra, i actualment, és professor del Màster de d’advocacia d’aquesta universitat i de manera habitual imparteix conferències i és ponent en seminaris, jornades i cursos jurídics en diverses institucions públiques i privades com l´Il·lustre Col·legi de Titulats Mercantils de Barcelona, Il·lustre Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Il·lustre. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Escola de Policia de Catalunya, Universtitat Menéndez Pelayo, etc.

 

És autor de diverses publicacions jurídiques, entre els que destaca la monografia: “El delito de malversación” (Valencia 1999).

 

Barcelona, abril de 2015

Jesús Santín Bascón

Soci

Responsable de l’Àrea de Compliance

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Després de la finalització de la llicenciatura, JESÚS SANTÍN va començar a col·laborar professionalment amb RAFAEL ENTRENA FABRÉ, en les àrees de Dret Penal Econòmic i Dret Administratiu, inicialment en el BUFET ENTRENA CUESTA, i, posteriorment, en la firma constituïda per aquell, especialitzada en aquestes matèries. Aquesta firma es va fusionar amb MDV & ASSOCIATS en l’any 2002, on va passar a ser Advocat Associat del Departament de Dret Públic.
Simultàniament, ha estat adscrit al Torn d’Ofici de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona en les especialitats de Dret Penal General i Menors.

Finalment, el setembre de 2011, es va incorporar com a soci a la firma ENTRENA ABOGADOS, desenvolupant la seva activitat professional en els àmbits del Dret Penal, Administratiu, i Defensa Corporativa, assessorant a entitats de diferents sectors (entre d’altres, alimentari, construcció, concessionàries o consultories) en la implementació de programes de pevenció de riscos penals (“compliance” o “compliance defense”).

 

FORMACIÓ
Llicenciat en dret per la Universitat Pompeu Fabra, 2000, amb una Menció Honorífica per l’obtenció de la qualificació de Matrícula d’Honor en 23 matèries.
Màster en Dret Penal i Ciències Penals, any 2002, coorganitzat per la Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra.
Màster en Dret Processal Civil, 2014, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Programa formatiu executiu de Compliance Officer (controller jurídic), 2015, Wolters Kluwer

Formació continuada a l’ICAB i altres institucions en l’àmbit penal, administratiu i defensa corporativa.

 

ALTRE INFORMACIÓ
Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Soci núm. 140212 de CUMPLEN, Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo.

Col·laborador ocasional de TVE.

 

DOCÈNCIA

Ponències sobre la reforma de la Llei Orgànica 1/2015 i els programes de compliment normatiu.

Impartició de cursos de Dret a agents dependents d’una entitat pública.
Ponències sobre les responsabilitats administratives, civils i penals en matèria de Seguretat i Salut Laboral en diverses Jornades organitzades per entitats de prevenció de riscos laborals.

Rafael Entrena Cuesta

Consultor

TRAJECTÒRIA PERSONAL
Va néixer a Granada l’any 1932.

Llicenciat en Dret, amb laude, per la Universitat de Madrid, se li va concedir el Premi de la Fundació Montalbán d’aquesta Facultat; el Premi Extraordinari de Llicenciatura i el Premi Nacional Fi de Carrera, al millor expedient acadèmic entre tots els alumnes de les Facultats espanyoles de la seva branca.

Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, on va obtenir el Premi de la Fundació Luigi Rava a la millor Tesi de Dret Administratiu. Va seguir estudis de Diplomat en Administració Pública a la Universitat d’Edimburg, durant el curs 1956-1957, becat per la Stevenson Foundation.

Diplomat en Administració Pública per l’Institut d’Estudis Polítics.

A l’edat de 27 anys va obtenir per oposició la Càtedra de Dret Administratiu de la Universitat de la Llacuna; i un any després, també per oposició, la de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, ​​que va exercir des de l’1 de març de 1962, fins al 30 de setembre del 2002.

Catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, ​​gener 2003.

Ha estat Secretari General de la Universitat de Barcelona; Vicedegà i Degà de la Facultat de Dret; membre del Patronat de la Universitat, i de les Comissions Promotores de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Ramon Llull.

Ha estat, igualment, President de la Fundació de l’Hospital Oncològic de Catalunya.

Ha estat President de l’Associació Espanyola de Ciències Administratives, Secció delegada de l’Institut Internacional de Ciències Administratives, i de la Secció espanyola de l’Associació Hispano-Italiana de Professors de Dret Administratiu, i membre del Consell Rector de l’Escola d’Administració Pública per designació del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya.
Membre del Consell Tributari de l’Ajuntament de Barcelona.

Membre del Consell Assessor Universitari de la Universitat Internacional de Catalunya.

Membre del Consell Assessor de l’Anuari de Govern Local

Membre corresponent de l’Acadèmia Nacional de Dret i Ciències Socials de Buenos Aires, de l’Acadèmia Nacional de Dret i Ciències Socials de Còrdova (Argentina) i de la Real Acadèmia Sevillana de Legislació i Jurisprudència.

Ha representat a Espanya en diversos Congressos Internacionals.

Autor de més de 300 dictàmens sobre qüestions juridicoadministratives, que superen les 9.500 pàgines.

Advocat exercent de l’ICAB.

 

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Entre més de cent publicacions destaquen el Curs de Dret Administratiu, que ha assolit 13 edicions i 11 reimpressions, i la seva aportació als “Comentaris a la Constitució”, (3ª Edició, Madrid , 2001), dirigits pel professor Garrido Falla, en els que , al llarg de més de tres-centes pàgines, s’ha ocupat del títol VIII, relatiu a l’Organització Territorial de l’Estat i de la resta d’articles fonamentalment relacionats amb el mateix.