Àrees

PREVENCIÓ ESTRATÈGIA GESTIÓ DE CRISI

Entenem la professió des d’una perspectiva humanista i eficient. Facilitem solucions estratègicament resolutives, proporcionant un assessorament preventiu per evitar riscos o reduir les seves conseqüències. Gestionem les crisis, amb un disseny estratègic global, coordinant els diferents fronts (política, imatge, comunicació, negociació, procés judicial) fins a la resolució del conflicte.

DRET PENAL

Els professionals d’Entrena Advocats tenen una dilatada trajectòria en processos judicials d’envergadura en tot el territori espanyol. La nostra experiència ens permet dissenyar estratègies de defensa globals, coordinant l’assessorament jurídic amb els aspectes comunicatius, de política institucional i la salvaguarda de la imatge de les persones afectades.

Assessorament jurídic i intervenció en procediments judicials en tot el territori nacional en l’àrea de Dret Penal i específicament respecte a:

 

Delictes patrimonials: estafes; apropiacions indegudes; insolvències punibles.
Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial.
Delictes societaris: administració deslleial, abús de posició majoritària, falsedat en els comptes societaris; competència deslleial; revelació de secrets.
Delictes contra la Hisenda Pública.
Delictes contra els drets dels treballadors.
Delictes urbanístics i contra el medi ambient; construccions il·legals; contaminació de sòls i atmosfera; contaminació acústica…
Delictes contra l’Administració Pública: malversació, suborn, tràfic d’influències.
Delictes imprudents: en el tràfic rodat, en l’àmbit laboral, negligències professionals, etc.
Delictes contra els Drets dels treballadors.
Delictes contra l’honor: injúries i calumnies.

DRET ADMINISTRATIU

Entrena advocats assessora a moltes institucions públiques, (ajuntaments, diputacions, fundacions del sector públic, consorcis, empreses públiques..etc) coneix la problemàtica i el funcionament del sector públic i la normativa que els afecta. Aquest coneixement, al seu torn facilita la defensa dels interessos dels particulars en les seves reclamacions enfront de l’Administració.

Assessorament i defensa dels interessos tant de les Administracions públiques com de particulars, i tant en via administrativa com contenciosa, en diversos àmbits: 

 

Responsabilitat patrimonial.
Dret Administratiu sancionador.
Contractació pública.
Funció pública.
Urbanisme.
Procediment Contenciós- Administratiu i Constitucional.
Dret Administratiu del Medi Ambient.
Subvencions.

Tributs locals: IBI, IAE, ICIO, ect.